• Napędy DVD

Napęd czyta i nagrywa wszystkie dostępne płyty!
Jest kompatybilny ze wszystkimi komputerami i laptopami.